The Legend of the Witch: L-ewwel ktieb ippublikat ta’ Almikaya Aquilina

Il-Prinċipal tal-Kulleġġ is Sur Patrick Decelis, għamel laqgħa mal-awtriċi ċkejkna fl-iskola Primarja B tal-Mosta, fejn iddiskuta magħha dwar kif ġiet l-idea u kif żviluppatha sakemm waslet sa hawn.

Is-Surmast is-Sur Edwin Debono qal li ser jagħmel attivita’ fl-assembly fejn ser jagħti spazju lil Almikaya sabiex tkellem lill-istudenti l-oħra u tgħidilhom aktar dwar din l-esperjenza.